Bảng giá MacBook NEW: MacBook Pro 13" 2020, MacBook Pro 16", MacBook Air 2020,...

UPDATE 24/11/2020

Chú thích tình trạng:

 • NEW = Máy mới 100% nguyên seal chưa active
 • Activated = Máy mới 100% đã actived online.

Chính sách bảo hành:

 • Máy mới bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn Apple Care
 • Sạc cáp bảo hành vĩnh viễn không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí cài đặt Windows 10 Pro bản quyền khi khách có nhu cầu.

MacBook Pro 16 inch

 • MVVM2LL/A SILVER: I9-2.3GHz/16GB/1TB/5500M(4GB): 57.800K

MacBook Pro 13 inch 2020

 • MXK32LL/A GREY: I5-1.4GHz/8GB/256GB: 31.300K
 • MXK32LL/A GREY: I5-1.4GHz/8GB/256GB: 29.900K (activated online October)

 • MXK62LL/A GREY: I5-1.4GHz/8GB/256GB: 31.700K
 • MXK52LL/A GREY: I5-1.4GHz/8GB/512GB: 35.600K
 • MXK72LL/A SILVER: I5-1.4GHz/8GB/512GB: 35.600K
 • MWP52LL/A GREY: I5-2.0GHz/16GB/1TB: 45.800K

MacBook Air 2020

 • MWTJ2LL/A GREY: I3-1.1GHz/8GB/256GB: 24.500K
 • MWTK2LL/A SILVER: I3-1.1GHz/8GB/256GB: 24.700K
 • MWTL2LL/A GOLD: I3-1.1GHz/8GB/256GB: 24.800K