Bảng giá iPhone NEW: iPhone 12 series, iPhone 11 series,...

NEW UPDATE 15/04/2021 (updating...)

Chú thích các phiên bản:

 • ZA/A: Quốc Tế HongKong, 2 sim vật lý
 • ZP/A: Quốc Tế Singapore , sim vật lý + esim
 • LL/A: Quốc Tế Mỹ, sim vật lý + esim
 • VN/A: chính hãng Việt Nam, sim vật lý + esim
 • 2020: BOX 2020 không đi kèm cục sạc và tai nghe theo hộp
 • Mã được đánh * như LL/A* hoặc ZP/A* là máy NEW active online.

iPhone 12 Pro Max

Color

128GB

256GB

512GB

Blue LL/A 28.990 31.300 36.200
ZA/A - 33.990 -
VN/A 30.600 33.500 -
Graphite LL/A 29.100 30.990 35.600
ZA/A - 33.990 -
VN/A - 33.300 39.300
Silver LL/A 29.400 30.990 35.600
ZA/A - 33.990 -
VN/A 30.300 33.400 39.300
Gold LL/A 29.000 30.990 36.200
ZA/A - 33.990 -
VN/A 30.600 33.500 39.300
NEW FULLBOX Active Online: 
 • 12 Pro Max 128GB Blue LL/A (03/2022): 27.990K

iPhone 12 Pro

Color

128GB

256GB

512GB

Blue LL/A 26.800 28.600 32.600
ZA/A - 31.300 -
VN/A 28.200 29.900 -
Graphite LL/A 26.600 28.500 32.300
ZA/A - 31.300 -
VN/A 28.200 30.500 -
Silver LL/A - 28.200 -
ZA/A - 31.300 -
VN/A 28.200 30.500 -
Gold LL/A 26.500 28.300 32.600
ZA/A 28.600 31.300 -
VN/A 28.200 30.700 -

NEW FULLBOX Active Online: 

 • 12 Pro 256GB Graphite LL/A (11/2021): 27.300K

iPhone 12

Color

64GB

128GB

256GB

Blue LL/A 20.900 22.800 -
ZA/A - - -
VN/A 20.990 22.800 -
Green LL/A - - -
ZA/A 21.300 - -
VN/A 20.990 22.800 -
Black LL/A - 22.800 -
VN/A 20.600 - -
White LL/A - 22.800 -
VN/A - 22.800 -
RED LL/A - - -
VN/A - - -
NEW FULLBOX Active Online:
 • 12 64GB Blue LL/A (02/2022): 19.300K
 • 12 128GB Blue LL/A (03/2022): 21.500K

iPhone 12 Mini

Color

64GB

128GB

256GB

Blue LL/A - - 21.600
VN/A 17.990 - -
Green LL/A - - -
VN/A 18.200 - 21.800
Black LL/A 17.500 - -
VN/A - - -
White LL/A - - 21.800
VN/A 18.200 - -
RED LL/A - 20.200 21.600
VN/A 17.990 - -
NEW FULLBOX Active Online:
 • 12 mini 128GB Black LL/A (3/2022): 18.500K
 • 12 mini 256GB White LL/A (3/2022): 20.400K

iPhone 11 series, iPhone XR, Xs Max,...

iPhone 11 (BOX 2020)

Color

64GB

128GB

256GB

Green LL/A 16.800 17.900 -
VN/A 16.990 -
Purple LL/A 16.500 17.800 -
VN/A - 18.500 -
Yellow LL/A 16.800 17.500 -
VN/A - - -
White LL/A 16.800 17.990 -
VN/A - 18.500 -
Black LL/A 16.800 17.900 -
VN/A - - -
RED LL/A 16.800 17.600 -
VN/A - 18.500 -

NEW FULLBOX Active Online:

 • 11 64GB White LL/A (01/2022): 15.900K

iPhone 11 Pro

Color

64GB

256GB

512GB

GREEN LL/A 22.800 - -
GREY LL/A - - -
SILVER LL/A 22.600 - -
GOLD ZP/A - - -

NEW FULLBOX Active Online:

 • 11 Pro 64GB Green LL/A (03/2022): 20.990K
 • 11 Pro 64GB Gold LL/A (03/2022): 21.600K
 • 11 Pro 256GB Gold LL/A (03/2022): 23.500K

iPhone 11 Pro Max

Color

64GB

256GB

512GB

GREEN LL/A - - -
GREY LL/A - - -
SILVER LL/A - - -
GOLD LL/A - - -

NEW CPO:

 • 11 Pro Mxx 256GB Green LL/A: 26.200K
 • 11 Pro Max 256GB Gold LL/A: 26.500K

OTHER

 • 8 64GB Black LL/A: 8.900K
 • 8 128GB Gold LL/A: 9.900K
 • SE 2020 64GB Black LL/A (02/2022): 9.600K
 • SE 2020 64GB RED LL/A (04/2022): 9.800K
 • SE 256GB Black LL/A: 12.990K
 • XR 64GB Coral LL/A: 12.990K
 • XR 64GB Black, White, RED, Yellow, Coral VN/A: 13.300K
 • Xs 64GB Grey LL/A (03/2022): 15.500K
 • Xs Max 64GB Grey LL/A (03/2022): 16.990K

       MÁY ĐỔI BẢO HÀNH:

        • 12 Pro Max 512GB Black LL/A: 33.600K
         Máy đổi bảo hành chính hãng từ Apple là máy NEW 100% chưa active, nhưng không đi kèm hộp và phụ kiện. Bảo hành tiêu chuẩn Apple đến khi hết Apple Care, ITshop tiếp tục bảo hành cho mọi thành phần của máy đến khi đủ 12 tháng.