Bảng giá iPhone NEW: iPhone 12 series, iPhone 11 series,...

NEW UPDATE 22/07/2021 (updating...)

Chú thích các phiên bản:

  • ZA/A: Quốc Tế HongKong, 2 sim vật lý
  • ZP/A: Quốc Tế Singapore , sim vật lý + esim
  • LL/A: Quốc Tế Mỹ, sim vật lý + esim
  • VN/A: chính hãng Việt Nam, sim vật lý + esim
  • 2020: BOX 2020 không đi kèm cục sạc và tai nghe theo hộp
  • Mã được đánh * như LL/A* hoặc ZP/A* là máy NEW active online.

iPhone 12 Pro Max

Color

128GB

256GB

512GB

Blue LL/A 28.500 30.300 35.900
VN/A 29.200 32.200 -
Graphite LL/A 28.300 30.300 35.200
VN/A 29.400 - -
Silver LL/A 28.300 30.300 -
VN/A 29.400 31.900 -
Gold LL/A 28.500 30.500 -
VN/A 29.200 31.990 38.000

iPhone 12 Pro

Color

128GB

256GB

512GB

Blue LL/A 26.600 28.400 -
VN/A 27.200 28.990 -
Graphite LL/A 26.400 28.300 -
VN/A 26.800 - -
Silver LL/A 26.300 28.200 -
VN/A 27.200 - -
Gold LL/A 26.300 28.300 -
VN/A 26.800 28.990 -

iPhone 12

Color

64GB

128GB

256GB

Blue LL/A 19.700 - -
VN/A 19.600 20.990 24.000
Green LL/A - - -
ZA/A 20.200 - -
VN/A 19.600 20.900 -
Black LL/A - - -
VN/A 19.600 20.990 -
White LL/A - - -
VN/A 19.600 20.900 -
Purple
LL/A  -
VN/A 19.700  20.900 
RED LL/A - - -
VN/A 19.600 20.900 -

iPhone 12 Mini

Color

64GB

128GB

256GB

Blue LL/A - - -
VN/A - 17.900 -
Green LL/A - - -
VN/A - - -
Black LL/A - - -
VN/A - 17.990 -
White LL/A - - -
VN/A - 18.200 -
Purple
LL/A  -
VN/A  -  -
RED LL/A - - -
VN/A - 18.200 -
 

iPhone 11 series, iPhone XR, Xs Max,...

iPhone 11 (BOX 2020)

Color

64GB

128GB

256GB

Green LL/A - - -
VN/A 14.700 - -
Purple LL/A - - -
VN/A 14.700 - -
Yellow LL/A - - -
VN/A (BOX FULL) 14.990 - -
White LL/A - - -
VN/A 14.700 - -
Black LL/A - - -
VN/A 14.700 - -
RED LL/A - - -
VN/A 14.800 - -

iPhone 11 Pro

Color

64GB

256GB

512GB

GREEN B/A 19.900 - -
GREY LL/A - - -
SILVER LL/A - - -
GOLD LL/A - - -

iPhone 11 Pro Max

Color

64GB

256GB

512GB

GREEN LL/A ĐBH - - 24.990
GREY LL/A ĐBH - 23.990 -
SILVER LL/A ĐBH 22.300 - -
GOLD LL/A - - -

OTHER

  • iPhone XR 64GB Black VN/A: 12.400K
  • iPhone XR 64GB White VN/A: 12.400K

    *ĐBH: Máy đổi bảo hành chính hãng từ Apple là máy NEW 100% chưa active, nhưng không đi kèm hộp và phụ kiện. Bảo hành tiêu chuẩn Apple đến khi hết Apple Care, ITshop tiếp tục bảo hành cho mọi thành phần của máy đến khi đủ 12 tháng.