Bảng giá iPad NEW

Cập nhật mới nhất 23/05/2022

 

Chính sách bảo hành iPad NEW

 • Bảo hành 12 tháng chuẩn Apple Care

 • Sạc cáp bảo hành vĩnh viễn lỗi đổi mới.

Chú thích các phiên bản:

 • ZP/A: từ Singapore, sạc 3 chân

 • LL/A: từ Mỹ, sạc 2 chân dẹp.

 

   iPad Pro M1 11" 2021 

   ▪️ WIFI 128GB SILVER LL/A: 19.700K

   ▪️ WIFI 128GB GREY LL/A: 19.800K

    

   ▪️ WIFI 256GB SILVER LL/A: 21.990K

   ▪️ WIFI 256GB GREY LL/A: 21.990K

    

   ▪️ WIFI 512GB SILVER LL/A: 25.500K

   ▪️ WIFI 512GB GREY LL/A: CALL

    

   ▪️ 5G 128GB SILVER LL/A: 24.900K

   ▪️ 5G 128GB GREY LL/A: 24.900K

    

   ▪️ 5G 256GB SILVER LL/A: CALL

   ▪️ 5G 256GB GREY LL/A: 27.800K

    

     iPad Pro M1 12.9" 2021

     ▪️ WIFI 128GB SILVER LL/A: 24.200K

     ▪️ WIFI 128GB GREY LL/A: 24.500K

      

     ▪️ WIFI 256GB SILVER LL/A: CALL

     ▪️ WIFI 256GB GREY LL/A: CALL

      

     ▪️ WIFI 512GB SILVER LL/A: CALL

     ▪️ WIFI 512GB GREY LL/A: CALL

      

     ▪️ 5G 128GB SILVER LL/A: 26.500K

     ▪️ 5G 128GB GREY LL/A: 26.600K

     ▪️ 5G 128GB SILVER LL/A: 24.600K NEW FULLBOX ACTIVE 09/2021

      

     ▪️ 5G 256GB SILVER LL/A: CALL

     ▪️ 5G 256GB GREY LL/A: 28.500K

      

     ▪️ 5G 1TB GREY LL/A: 30.500K (NEW BODY ACTIVE 14/1)

     ▪️ 5G 2TB GREY LL/A: 33.500K (NEW BODY ACTIVE 14/1)

      

     iPad Air 5 

     ▪️ 5G 64GB Starlight LL/A: 19.700K

     ▪️ 5G 64GB Starlight LL/A: 18.400K active 7/4

     ▪️ 5G 64GB Starlight LL/A: 17.400K active 21/3 LIKENEW FULLBOX

      

     iPad mini 6

     ▪️ WIFI 64GB Grey LL/A: 12.600K

     ▪️ WIFI 64GB Pink LL/A: 12.800K

     ▪️ WIFI 64GB Starlight LL/A: 12.900K

     ▪️ WIFI 64GB Purple LL/A: 12.800K

      

     ▪️ LTE 64GB Purple LL/A: 16.500K

     ▪️ LTE 64GB Grey LL/A: 16.600K

      

     ▪️ WIFI 256GB Grey LL/A: 16.900K

     ▪️ WIFI 256GB Starlight LL/A: 17.100K

       

     Others

     ▪️ 4G 64GB GREY LL/A: 15.600K (active 24/2)