Bảng giá iPad NEW

Cập nhật mới nhất 09/072022

 

Chính sách bảo hành iPad NEW

 • Bảo hành 12 tháng chuẩn Apple Care

 • Sạc cáp bảo hành vĩnh viễn lỗi đổi mới.

Chú thích các phiên bản:

 • ZP/A: từ Singapore, sạc 3 chân

 • LL/A: từ Mỹ, sạc 2 chân dẹp.

 

   iPad Pro M1 11" 2021 

   ▪️ WIFI 128GB SILVER LL/A: 19.690K

   ▪️ WIFI 128GB GREY LL/A: 19.790K

    

   ▪️ WIFI 256GB SILVER LL/A: 21.990K

   ▪️ WIFI 256GB GREY LL/A: 21.990K

   ▪️ WIFI 512GB GREY LL/A: 24.800K

      

   ▪️ 5G 128GB SILVER LL/A: 24.990K

   ▪️ 5G 256GB SILVER LL/A: 27.500K

    

     iPad Pro M1 12.9" 2021

     ▪️ WiFi 128GB SILVER LL/A: 24.200K

     ▪️ WiFi 128GB GREY LL/A: 24.300K

     ▪️ WiFi 1TB SILVER LL/A: 31.500K

      

     ▪️ 5G 128GB SILVER LL/A: 26.300K

     ▪️ 5G 128GB GREY LL/A: 24.990K active 10/5

         

     iPad Air 5 

     ▪️ WiFi 64GB Pink LL/A: 15.700K 

     ▪️ WiFi 256GB Blue LL/A: 19.700K

     ▪️ WiFi 256GB Pink LL/A: 19.700K

         

     iPad mini 6

     ▪️ WIFI 64GB Grey LL/A: 12.600K

     ▪️ WIFI 64GB Pink LL/A: 12.600K

     ▪️ WIFI 64GB Starlight LL/A: 12.600K

      

     ▪️ WIFI 256GB Starlight LL/A: 16.700K

     ▪️ WIFI 256GB Grey LL/A: 16.700K

      

     ▪️ LTE 64GB Purple LL/A: 16.300K

     ▪️ LTE 64GB Pink LL/A: 16.400K

     ▪️ LTE 64GB Grey LL/A: 16.400K

      

     ▪️ LTE 256GB Pink LL/A: 20.400K

     ▪️ LTE 256GB Starlight LL/A: 20.400K

     ▪️ LTE 256GB Grey LL/A: 20.400K

      

     Others

     ▪️ Gen 9 WiFi 64GB Grey LL/A: 8.990K

     ▪️ Gen 9 WiFi 64GB Silver LL/A: 8.990K

      

     ▪️ Air 4 WIFI 64GB Grey LL/A: 13.500K

     ▪️ Air 4 WIFI 64GB Gold LL/A: 13.500K

     ▪️ Air 4 5G 64GB Green, Gold, Blue, Grey, Starlight ZA/A: 16.800K

      

     ▪️ Air 4 WIFI 256GB Pink LL/A: 17.300K

     ▪️ Air 4 WIFI 256GB Blue LL/A: 17.300K

     ▪️ Air 4 WIFI 256GB Green LL/A: 17.300K