Bảng giá Apple Watch NEW: Apple Watch Series 6, SE,...

UPDATE 10/12/2020

Chính sách bảo hành iPad NEW

  • Bảo hành 12 tháng chuẩn Apple Care
  • Sạc cáp bảo hành vĩnh viễn lỗi đổi mới.

Apple Watch Series 6

Color

GPS

LTE

Blue 40mm 10.200 -
44mm 11.990 -
RED 40mm - 13.800
44mm 10.600 14.200
Gold 40mm 10.300 -
44mm 10.300 12.900
Silver 40mm 10.200 -
44mm 10.400 -
Grey 40mm 9.900 -
44mm - -

 

Apple Watch SE

Color

GPS

LTE

Gold 40mm - -
44mm - -
Grey 40mm 7.800 -
NIKE 40mm 7.900
44mm 8.500 9.800
Silver 40mm 7.900 -
44mm - -

 

Others

    • Series 3 GPS 38mm Grey: 5.500K