Bảng giá Apple Watch NEW: Apple Watch Series 7, Series 6,...

UPDATE 10/11/2021

Chính sách bảo hành iPad NEW

 • Bảo hành 12 tháng chuẩn Apple Care
 • Sạc cáp bảo hành vĩnh viễn lỗi đổi mới.

Apple Watch Series 7

 • 41mm GPS Midnight ZP: 12.500K
 • 41mm GPS Midnight VN: 12.300K
 • 41mm GPS Starlight VN: 12.300K
 • 45mm GPS Midnight VN: 14.500K
 • 45mm GPS Blue VN: 14.600K
 • 45mm GPS Green ZA: 14.800K
 • 41mm LTE Midnight VN: 15.900K
 • 41mm LTE Green VN: 15.900K
 • 41mm LTE Blue VN: 15.900K
 • 45mm LTE Blue VN: 16.900K

 

 

Apple Watch Series 6

 • 44mm GPS RED LL: 9.500K
 • 44mm GPS Silver LL: 9.700K
 • 44mm GPS Gold LL: 9.900K
 • 44mm LTE RED ZP: 12.900K

 

  Apple Watch SE

  • 40mm GPS Gold VN: 7.990K
  • 40mm GPS Gold LL: 7.990K
  • 44mm GPS Silver NIKE VC/A: 7.990