Bảng giá Apple Watch NEW: Apple Watch Series 6, SE,...

UPDATE 19/09/2021

Chính sách bảo hành iPad NEW

 • Bảo hành 12 tháng chuẩn Apple Care
 • Sạc cáp bảo hành vĩnh viễn lỗi đổi mới.

Apple Watch Series 6

 • 40mm GPS BLUE LL/A: 9.200K
 • 40mm GPS RED LL/A: 8.990K
 • 40mm GPS GREY LL/A: 9.200K
 • 40mm GPS GOLD LL/A: 9.500K
 • 40mm GPS SILVER LL/A: 9.200K
 • 40mm GPS SILVER VN/A: 9.500K
 • 44mm GPS RED LL/A: 9.600K
 • 44mm GPS GREY LL/A: 10.500K
 • 44mm GPS BLUE LL/A: 10.500K
 • 44mm GPS BLUE VN/A: 10.600K
 • 44mm GPS GREY VN/A: 10.900K

Apple Watch SE

 • 40mm GPS GOLD LL/A: 7.500K
 • 40mm GPS GREY LL/A: 7.500K
 • 40mm GPS SILVER LL/A: 7.500K
 • 40mm GPS GREY VN/A: 7.700K
 • 44mm GPS SILVER LL/A: 7.700K
 • 44mm GPS GREY LL/A: 7.990K
 • 44mm LTE SILVER VN/A: 8.990K
 • 44mm LTE GREY VN/A: 8.990K

Others

  • Series 5 GPS 44mm SILVER VN/A: 8.200K
  • Series 3 GPS 38mm GREY LL/A: 4.990K
  • Series 3 GPS 42mm GREY LL/A: 5.600K