Bảng giá iPhone NEW - ITshop

Đăng bởi Thai Nguyen vào ngày

Bảng giá iPhone NEW UPDATE 08/11/2020

Chú thích các phiên bản:

  • ZA/A: Quốc Tế HongKong, 2 sim vật lý
  • ZP/A: Quốc Tế Singapore , sim vật lý + esim
  • LL/A: Quốc Tế Mỹ, sim vật lý + esim

iPhone 12

64GB ZA/A  LL/A
Blue - -
Green -
Black 22.300 23.100
White 22.600 23.300
(product) RED 22.500 23.900

 

128GB ZA/A  LL/A
Blue - -
Green -
Black 23.300 23.900
White - -
(product) RED 23.500 23.900

 

256GB ZA/A  LL/A
Blue 25.500 25.990
Green - -
Black - -
White - 25.700
(product) RED - 25.700


iPhone 12 Pro

128GB ZA/A  LL/A
Blue 31.200 31.600
Graphite 30.500 30.500
Silver 31.400 31.400
Gold 32.500 -

 

256GB ZA/A  LL/A
Blue 33.300 25.990
Graphite 32.990 -
Silver 33.990 -
Gold 34.700 25.700

 

512GB ZA/A  LL/A
Blue - 36.200
Graphite 37.500 34.500
Silver 37.500 35.200
Gold - 36.800

 

Các đời iPhone trước

 

iPhone 11 LL/A

▪️ 64GB Black: 17.990K
▪️ 64GB RED: 17.990K
▪️ 64GB Purple: 18.200K
▪️ 64GB Green: call
▪️ 64GB Yellow: call
▪️ 64GB White: 18.200K

▪️ 64GB White BOX 2020: 17.900K

▪️ 128GB RED: 18.990K
▪️ 128GB Purple: 19.200K

▪️ 128GB RED BOX 2020: 18.700K
▪️ 128GB Yellow BOX 2020: 18.900K

▪️ 11 256GB Black: 20.990K

iPhone 11 Pro LL/A

▪️ 64GB GREEN: 23.500K
▪️ 64GB GREY: 22.600K
▪️ 64GB SILVER: 23.600K
▪️ 64GB GOLD: 23.800K

▪️ 256GB GREEN: 26.400K
▪️ 256GB GOLD: 26.400K
▪️ 256GB GREY: 25.600K
▪️ 256GB SILVER: 26.400K

📱 iPhone 11 Pro Max LL/A

▪️ 512GB GREY: 30.800K
▪️ 512GB WHITE: 32.700K

iPhone SE 2020
▪️64GB Black: 10.400K
▪️64GB Red: 10.400K

▪️ 128GB GREY: 11.990K
▪️ 128GB RED: 12.100K

▪️ 64GB Black active online: 9.800K
▪️ 128GB Black active online: 11.500K

OTHER

▪️iPhone Xs Max 64GB SILVER: 18.300K

▪️iPhone Xr 64GB BLACK: 13.800K

▪️iPhone 8 Plus 256GB RED: 13.500K

NEW ACTIVE ONLINE

▪️iPhone 11 Pro 64GB GREY LL/A: 20.990K
▪️iPhone 11 Pro 64GB SILVER LL/A: 21.800K

▪️iPhone 11 Pro 256GB GREY LL/A: 23.500K
▪️iPhone 11 Pro 256GB GOLD LL/A: 23.990K
▪️iPhone 11 Pro 256GB GREEN LL/A: 23.990K

▪️iPhone 11 Pro Max 64GB GREY LL/A: 25.400K
▪️iPhone 11 Pro Max 256GB GREY LL/A: 26.600K


Chia sẻ bài viết này