News

Bảng giá iPhone NEW - ITshop

Đăng bởi Thai Nguyen vào ngày

Bảng giá iPhone NEW UPDATE 08/11/2020 Chú thích các phiên bản: ZA/A: Quốc Tế HongKong, 2 sim vật lý ZP/A: Quốc Tế Singapore , sim vật lý + esim LL/A: Quốc Tế Mỹ, sim vật lý + esim iPhone 12 64GB ZA/A  LL/A Blue - - Green - Black 22.300 23.100 White 22.600 23.300 (product) RED 22.500 23.900   128GB ZA/A  LL/A Blue - - Green - Black 23.300 23.900 White - - (product) RED 23.500 23.900   256GB ZA/A  LL/A Blue 25.500 25.990 Green - - Black - - White - 25.700 (product) RED - 25.700 iPhone 12 Pro 128GB...

Đọc thêm →